Over stichting Assagioli

Het Behouden Huys valt onder de Stichting Assagioli. Rob Wesdorp en Tjerk Huppes hebben de naam Assagioli voor de stichting gekozen als eerbetoon aan Roberto Assagioli: Italiaans psychiater en grondlegger van de psychosynthese. Roberto Assagioli is geboren in Venetië op 27 februari 1888 en gestorven in Capolona op 23 augustus 1974.

Assagioli studeerde geneeskunde en psychiatrie in Florence, de stad waar hij het grootste deel van zijn leven zou wonen. Daar werd hij voortdurend geconfronteerd met de grote kunstzinnige scheppingen uit de Middeleeuwen en de Renaissance. De bijzondere synthese van Griekse, humanistische en religieuze ideeën, die resulteerde in schilderkunst, sculptuur en bouwkunst van uitzonderlijke kwaliteit, heeft in Assagioli een grote bewondering voor beeldende kunst, muziek en ook voor de natuur gewekt. Een dergelijke synthese probeerde hij tevens in zijn werk te scheppen.

Gedurende zijn hele leven bleef Assagioli gebruik maken van de verworvenheden van talloze verschillende wetenschappen en denkrichtingen. Hij was een groot kenner van de geschriften van Dante en Plato en onderhield contact met allerlei grote denkers van zijn tijd waaronder Freud, Jung, Fromm, Maslow, Buber en vele anderen.

Psychosynthese

Assagioli ziet psychosynthese als een houvast voor mensen die hun leven in vrijheid en eigen verantwoordelijkheid willen leiden, mensen, die ‘weigeren om zich passief over te leveren aan de willekeur van de psychische machten die zich in hen roeren’.

Voor Assagioli is het zoeken naar zingeving, het streven naar spiritueel ontwaken het alternatief voor ‘zich laten leven’. Belangrijk daarbij is dat bron hiervoor in de mens zelf ligt.

Over de psychosynthese zegt hij:

"Het is geen doctrine of een psychologische ‘school’, noch een exclusieve methode ter vorming van de eigen persoonlijkheid, noch een vorm van therapie of een manier van opvoeden; we moeten het voornamelijk zien als een soort levenshouding, een streven naar integratie en synthese op ieder gebied.”

Behandelvisie

De behandelvisie van Het Behouden Huys sluit hier nauw bij aan. Ook wij gaan er vanuit dat de bron voor verandering en voor de kwaliteit van leven in de mens zelf ligt, dat bewustwording en zingeving daarbij belangrijke begrippen zijn en dat er niet één manier is om dat te bereiken.

Bestuursleden

De stichting Assagioli kent een stichtingsbestuur. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid vervullen de bestuursleden hun functie onbezoldigd. Het bestuur komt minimaal elk kwartaal bijeen voor een vergadering. Van iedere bestuursvergadering wordt een actie- en besluitenlijst gemaakt. Het Bestuur bestaat uit de volgende leden:

mr. G. (Geert) Buiter (voorzitter)

Geert is sinds 20 april 2010 voorzitter. Hij is hoofd financiële bedrijven & plaatsvervangend hoofd bij N.V. NOM – Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland.

B.J. (Bert) Posthumus (penningmeester)

Bert is directeur van de Anker Groep BV en voorzitter van de Bedrijvenvereniging Corpus den Hoorn. Daarnaast is hij bestuurslid van de volleybal vereniging STG Lycurgus.

mevr. S. (Lina) van der Ploeg

Lina is manager zorg en bedrijfsvoering van de afdeling chirurgie in het UMCG.

mr. H. (Heleen) van Balen

Heleen is directeur van Commutatio, bureau voor management en organisatie. Bovendien is zij projectmanager bij Strategisch Ondernemerschap en lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement.

drs. A.W.G. (Annette) van der Velden

Annette is werkzaam als internist-haematoloog-oncoloog bij het Martini Ziekenhuis. Zij is medisch manager van het centrum Oncologie en maakt onder meer deel uit van het mammacare team en het palliatief team.