Linda Balk

Psychotherapeut
BIG-geregistreerd: 49923714916 

"Ik vind het belangrijk de mens te zien achter de diagnose, de ziekte, het probleem.Iedereen heeft zijn of haar eigen  unieke kenmerken en ontwikkeling. Hoe is iemand de persoon geworden die hij of zij is? Wat zijn aangeleerde patronen en overtuigingen die iemand kunnen helpen of belemmeren om te gaan met zaken die op zijn of haar pad komen?

Ik werk in de basis vanuit een persoonsgerichte therapeutische visie.
Daarin staat de gehele persoon van de cliënt, diens persoonlijke belevingswereld
en wens tot verandering centraal. Psychisch welzijn hangt onder meer samen met de mogelijkheid om onszelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen.
In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien.
Door een onveilige buiten- of binnenwereld (zoals de confrontatie met ziekte of verlies) kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan.

Het mooie van Het Behouden Huys vind ik dat het behandeling biedt in een veilige setting, in een deskundig team waar verschillende disciplines op een prettige manier samenwerken, in een prachtige en rustige omgeving. Mijn rol is de cliënt te helpen bij het ervaren en reguleren van emoties en het reflecteren op gevoelens, gedachten en gedrag om zodoende inzicht te verkrijgen alsmede er anders mee om te leren gaan. Ik heb daarbij een evenwicht gevonden in het intuïtief en vanuit mijn empathie en sensitiviteit werken, aangevuld met duidelijke kaders vanuit opleiding en werkervaring die woorden en structuur bieden aan hetgeen ik doe."

Linda studeerde klinische- en gezondheidspsychologie en culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht. Als specialisaties koos zij onder meer psychosociale victimologie (trauma en verliesverwerking) en medische antropologie vanwege haar interesse in de wisselwerking tussen lichaam en geest en culturele achtergrond. Later volgde zij de vierjarige post master opleiding tot psychotherapeut en diverse korte opleidingen op het gebied van onder andere EMDR, schematherapie en mindfulness. Linda was werkzaam als psycholoog en psychotherapeut op diverse plekken in de geestelijke gezondheidszorg. Zo werkte zij bijvoorbeeld een aantal jaren in een verpleeghuis met mensen met geriatrische problematiek en niet aangeboren hersenletsel en op een afdeling voor palliatieve zorg. De tien jaar voordat ze bij Het Behouden Huys kwam, werkte zij in een vrijgevestigde psychologenpraktijk met cliënten met onder andere hechtings- en persoonlijkheidsproblematiek en vragen rondom zingeving, trauma- en verliesverwerking.