Legaat

Een legaat is een omschreven deel van een erfenis. Daarbij kan het gaan om een geldbedrag, maar ook om roerende of onroerende goederen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Omdat Het Behouden Huys (onder de naam ‘Stichting Assagioli’) als ANBI is aangemerkt, is geen successiebelasting verschuldigd.