Wijziging vergoeding jonge cliënten

Het einde van het jaar is in zicht. Dat betekent ook een nieuw begin, een nieuw jaar. Vanaf 1 januari 2018 treden er een aantal wijzigingen op wat betreft de jeugdzorg bij Het Behouden Huys. De vergoeding voor cliënten jonger dan 18 jaar gaat op een andere manier dan in 2017.

Persoonsgebonden budget

Met ingang van 1 januari 2015 valt psychologische behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer onder de zorgverzekering. De gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Voor 2018 heeft Het Behouden Huys geen contracten kunnen afsluiten met de verschillende gemeenten, daarom geldt vanaf 1 januari 2018 een gewijzigde procedure. Wij adviseren om bij uw eigen gemeente na te vragen wat de mogelijkheden zijn. In de meeste gevallen kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw eigen gemeente. Een pgb is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind inkoopt. Hoe dat in zijn werk gaat verschilt per gemeente. Als u vragen heeft over de mogelijkheden van psycho-oncologische zorg voor uw kind bij Het Behouden Huys, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Meer informatie

Zelfbetaalde zorg

Als de zorg voor uw kind om wat voor reden dan ook niet vergoed wordt, kunt u gebruik maken van ons aanbod 'zelf betaalde zorg'. U betaalt de zorg voor uw kind dan zelf:

Gesprek met psycholoog:
Beeldende therapie individueel:

€ 95,00 euro per sessie
€ 70,00 euro per sessie

Kijk hier voor alle tarieven