Wereldkankerdag 2023

25/01/2023

Het Behouden Huys in Haren opent in het kader van wereldkankerdag haar deuren voor belangstellenden. Mensen die de diagnose kanker hebben gekregen, hun naasten, partners, kinderen, nabestaanden, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden kunnen op deze avond een kijkje nemen in ons psycho-oncologisch centrum. We laten zien wat we doen, waarom we dat doen en hoe we dat doen.


Omgaan met kanker, hoe doe je dat?

In het kader van Wereldkankerdag organiseert Het Behouden Huys op donderdag 2 februari een informatieavond 'omgaan met kanker, hoe doe je dat?' voor mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten of nabestaanden en verwijzers. Het Behouden Huys biedt mensen met kanker en hun naasten professionele behandeling voor de verwerking van kanker. De therapeuten kunnen helpen bij het orderen van de stroom van vragen, gedachten en emoties.

Het Behouden Huys biedt behandeling bij:
• angst, somberheid, verdriet
• het gevoel de grip op het leven kwijt te zijn
• verstoorde slaap of concentratieverlies
• veranderde lichaams- of seksuele beleving
• vermoeidheidsverschijnselen of pijn
• obstakels rond werkhervatting
• relatie- & opvoedingsvragen t.g.v. de ziekte
• vragen over afscheid, sterven & rouwverwerking

 

PROGRAMMA

Tijdens deze avond maken deelnemers kennis met een van onze psychologen, deze vertelt over onze psychologische zorg bij kanker. Wat doen we precies, hoe doen we dat en waarom doen we dat? We belichten de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker. Wat gebeurt er met je en wat kun je zelf doen? En wat als je partner kanker krijgt, of je kind? Het zorgaanbod van Het Behouden Huys komt hierin naar voren. Er is hulp voor mensen die zelf ziek zijn (geweest), partners, kinderen, gezinnen en nabestaanden. De therapieën zijn er in verschillende vormen: groepsgesprekken, individuele gesprekken, beeldende therapie en lichaamsgerichte therapie. Ook huisbezoeken en en online gesprekken zijn mogelijk als reizen naar Haren of een van onze andere spreekuurlocaties (Emmen, Heerenveen, Hoogeveen) fysiek niet meer lukt.

Daarnaast zal Gelske vertellen over haar eigen ervaring met Het Behouden Huys. Na afloop is er ruimte om in gesprek te gaan of vragen te stellen. 

Wees welkom 2 februari!  We starten om 19:45 uur, inloop is vanaf 19.30 uur. Om 21:00 ronden we weer af.

LET OP: Wereldkankerdag is officieel op 4 februari, maar onze informatieavond is op 2 februari.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de informatieavond? In verband met de beperkte ruimte vraagt Het Behouden Huys belangstellenden zich telefonisch (050 406 2400), per mail a.veninga@behoudenhuys.nl (m.v.v. uw telefoonnummer) aan te melden. We horen graag met hoeveel personen u wilt komen. De informatieavonden vinden plaats bij Het Behouden Huys in Haren, Rijksstraatweg 363a. Hier vindt u meer informatie over de avond

 

WERELDKANKERDAG

Wanneer je met kanker wordt geconfronteerd, staat je wereld op z'n kop. De ziekte en de behandeling daarvan hebben niet alleen een enorme impact op het lichaam, maar zijn voor veel mensen ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om kanker te voorkomen, tijdig op te sporen en te behandelen. Daarnaast kun je op vele plekken terecht voor psychosociale ondersteuning en psychologische zorg bij kanker. Op Wereldkankerdag slaan al deze organisaties de handen ineen om aandacht te vragen voor de impact van kanker.

Ben jij ziek (geweest), heeft iemand in je omgeving kanker (gehad) of heb je een dierbare aan kanker verloren? Weet dan dat er een breed aanbod aan zorg, ondersteuning en begeleiding beschikbaar is. Wat heb jij nodig?

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én dat van naasten of nabestaanden - te onderstrepen.


Meer activiteiten rondom wereldkankerdag

EMMEN
Op 3 februari geeft onze beeldend therapeut Lianne Pronk een workshop beeldende therapie in Emmen. Dit is in samenwerking met Sigrids Garden en Treant. Maak kennis met deze vorm van therapie, beeldend werken kan troost, steun, kracht en inzicht geven.
Meer informatie

ASSEN
Daarnaast zijn wij aanwezig op de bijeenkomst voor mensen met kanker van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Het thema is: kwaliteit van leven met en na kanker. Verschillende zorgverleners zullen vertellen over hoe u om kunt gaan met kanker en welke begeleiding u kunt krijgen om uw kwaliteit van leven te verbeteren.
Meer informatie

GRONINGEN
Zingen voor je Leven koor Nova Zembla uit Haren geeft een lunchconcert in het Martini Ziekenhuis in Groningen op zaterdag 4 februari 2023, om aandacht te schenken aan Wereldkankerdag. Het koor zingt van 12:00 uur tot 12:20 uur en van 12:30 uur tot 12:50 uur in het Martini Paviljoen. Nova Zembla is een koor dat uit 25 leden bestaat die allemaal met kanker te maken hebben ( gehad): zelf, als familielid als vriend (- in ) of als nabestaande. 
Meer informatie

Op de website van Wereldkankerdag vindt u alle activiteiten die rondom deze dag worden georganiseerd per regio.

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Aafke Veninga via 050 406 2400 of stuur een mail naar a.veninga@behoudenhuys.nl. Daarnaast stellen we het op prijs als u ons evement via Facebook of Linked in wilt delen.