Wereldkankerdag 2021 / online informatieavond

Het Behouden Huys in Haren opent op wereldkankerdag (4 februari) online haar deuren voor belangstellenden. Mensen die de diagnose kanker hebben gekregen, hun naasten, partners, kinderen, nabestaanden, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden kunnen op deze avond een digitaal kijkje nemen in ons psycho-oncologisch centrum. We laten zien wat we doen, waarom we dat doen en hoe we dat doen. Er is speciale aandacht voor omgaan met kanker in coronatijd.

Omgaan met kanker, hoe doe je dat?

In het kader van Wereldkankerdag organiseert Het Behouden Huys op donderdag 4 februari een online informatieavond 'omgaan met kanker, hoe doe je dat?' voor kankerpatiënten, hun naasten of nabestaanden en verwijzers. Het Behouden Huys biedt kankerpatiënten en hun naasten professionele behandeling voor de verwerking van kanker. De therapeuten kunnen helpen bij het orderen van de stroom van vragen, gedachten en emoties.

Het Behouden Huys biedt behandeling bij:
• angst, somberheid, verdriet
• het gevoel de grip op het leven kwijt te zijn
• verstoorde slaap of concentratieverlies
• veranderde lichaams- of seksuele beleving
• vermoeidheidsverschijnselen of pijn
• obstakels rond werkhervatting
• relatie- & opvoedingsvragen t.g.v. de ziekte
• vragen over afscheid, sterven & rouwverwerking

 

PROGRAMMA

Tijdens deze avond maken deelnemers kennis met twee van onze gz-psychologen, Robert en Christien. Zij vertellen over onze psychologische zorg bij kanker. Wat doen we precies, hoe doen we dat en waarom doen we dat? Ze belichten de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker. Wat gebeurt er met je en wat kun je zelf doen? En wat als je partner kanker krijgt, of je kind? Het zorgaanbod van Het Behouden Huys komt hierin naar voren. Er is behandeling mogelijk voor patiënten, partners, kinderen, gezinnen en nabestaanden. De therapieën zijn er in verschillende vormen: groepsgesprekken, individuele gesprekken, beeldende therapie en lichaamsgerichte therapie. Ook huisbezoeken zijn mogelijk. In deze tijden van corona hebben we onze zorg moeten aanpassen, maar kan veelal online doorgaan. We vertellen ook hoe we dat doen. Of lees er meer over in de volgende artikelen:

Psychologische zorg bij kanker gaat door via beeldbellen

Bij Het Behouden Huys gaan fysieke en online zorg hand in hand


Robert 
Christien
Jenny

 

Daarnaast zal Jenny haar ervaring delen als cliënt van Het Behouden Huys in coronatijd. Er is gelegenheid om vragen te stellen via de chat (deelnemers zijn zelf niet in beeld).

Wees welkom 4 februari!  We starten om 19:00 uur, maar u kunt vanaf 18:45 al terecht om zeker te zijn dat alles werkt. Om 19:45 ronden we weer af. U kunt uw vragen (anoniem) stellen via de chat. Heeft u op voorhand vragen, dan mag u die ook per mail alvast stellen, dan kunnen we deze tijdens de avond behandelen.

De rondleiding hebben we opgenomen en kunt u hier bekijken

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de online informatieavond? Stuur dan een mail naar a.veninga@behoudenhuys.nl. U kunt u ook inschrijven voor de nieuwsbrief, dan ontvangt een reminder van ons. 

Of ga meteen naar de online omgeving

 

WERELDKANKERDAG

Wanneer je met kanker wordt geconfronteerd, staat je wereld op z'n kop. De ziekte en de behandeling daarvan hebben niet alleen een enorme impact op het lichaam, maar zijn voor veel mensen ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om kanker te voorkomen, tijdig op te sporen en te behandelen. Daarnaast kun je op vele plekken terecht voor psychosociale ondersteuning en psychologische zorg bij kanker. Op Wereldkankerdag slaan al deze organisaties de handen ineen om aandacht te vragen voor de impact van kanker.

Ben jij ziek (geweest), heeft iemand in je omgeving kanker (gehad) of heb je een dierbare aan kanker verloren? Weet dan dat er een breed aanbod aan zorg, ondersteuning en begeleiding beschikbaar is. Wat heb jij nodig?

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én dat van naasten of nabestaanden - te onderstrepen.

 

Kanker in coronatijd

Dit jaar is het thema van Wereldkankerdag: 'Kanker in coronatijd – Wat is jouw verhaal?'

 

VRAGEN, OPMERKINGEN OF EEN POSTER AANVRAGEN?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Aafke Veninga via 050 406 2400 of stuur een mail naar a.veninga@behoudenhuys.nl. Bent u werkzaam in de zorg en wilt u uw bezoekers/gasten/patienten/clienten informeren over onze online avond? Wij sturen graag onze aankondigingsposter naar u op. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Aafke Veninga via bovenstaande gegevens. Daarnaast stellen we het op prijs als u ons evement via Facebook wilt delen.