Stapsgewijs opstart face-to-face gesprekken

Corona zal waarschijnlijk nog geruime tijd onderdeel zijn van onze samenleving, maar na tien weken worden de maatregelen langzaam versoepeld en kunnen we weer vooruitkijken. Natuurlijk hebben we allerlei digitale middelen ingezet, maar dat vervangt het face-to-face contact niet. Volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGZ- en Coronarichtlijn kan Het Behouden Huys gedoseerd een gedeelte van onze cliënten weer in Het Behouden Huys ontvangen. 

Vanaf 8 juni is het voor een aantal cliënten weer mogelijk om naar Haren, Heerenveen of Hoogeveen (Delfzijl en Emmen zijn nog gesloten) te komen voor een intake- of behandelsessie, ook blijft (beeld)bellen tot de mogelijkheden behoren. Een beperkte groep cliënten kiest zelf of ze naar Haren komen of de voorkeur geven aan (beeld)bellen met hun behandelaar.

Kwetsbare clienten blijven beeldbellen

Helaas kunnen we onze meest kwetsbare cliënten niet face-to-face ontvangen en zullen de consulten vooralsnog vervolg krijgen via het (beeld-)bellen in verband met de veiligheid voor cliënten en medewerkers. Dit betreft cliënten die we volgens de richtlijnen niet kunnen ontvangen daar zij in een verhoogde risicogroep vallen. Dit zijn onder andere diegenen die: een verlaagde afweer hebben doordat ze nog in een intensieve behandeling zitten of deze net achter de rug hebben met chemo of bestraling of immunotherapie. Daarnaast vallen ook de 70+ers in een deze verhoogde risicogroep. Partners van onze meest kwetsbare cliënten die zelf ook in therapie zijn, adviseren we ook te blijven (beeld-)bellen. Veiligheid en gezondheid gaan vóór.

Naast bovenstaande zijn risicofactoren voor een ernstig beloop mensen ≥ 18 jaar* met:

- chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;

- chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;

- diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;

- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;

- verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische    aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;

- een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;

- ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;

- morbide obesitas (BMI > 40).

Herkent u zich in één of meerdere van bovenstaande omschrijvingen, ook dan kunnen we u niet in Haren ontvangen. Wel blijft beeldbellen een mogelijkheid.

 

Spelregels

Valt u niet in de risicogroep dan kunt u kiezen of u voor uw behandeling naar Haren, Heerenveen of Hoogeveen wilt komen of wilt blijven (beeld)bellen met uw therapeut. De spreekuurlocaties in Delfzijl en Emmen blijven nog gesloten. Om alles veilig en soepel te laten verlopen is het belangrijk om u te houden aan onderstaande spelregels:

·      Wij zijn verplicht u te bevragen aangaande Corona:

- Had u de laatste 24 uur klachten zoals hoesten, verkoudheid, koorts en/of benauwdheidklachten?

- Heeft u op dit moment huisgenoten met koorts of benauwdheidklachten?

- Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in het lab)?

- Heeft u een huisgenoot/gezinslid met coronavirus en heeft u de afgelopen 14 dagen contact met diegene gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

- Bent u in quarantaine vanwege contact met coronavirus?

Wanneer er één vraag  met 'ja' wordt beantwoord, kan de afspraak niet face-to-face plaats hebben en zijn we verplicht u naar huis te sturen. Kom dus niet naar Haren als u voorafgaand aan de afspraak weet dat u één van voorgaande vragen met 'ja' moet beantwoorden, bel dan het secretariaat (050 406 2400) om de afspraak om te laten zetten naar (beeld-)bellen.

 

Wanneer u wel kunt komen

Kunt u alle bovenstaande vragen met 'nee' beantwoorden en behoort u niet tot de kwetsbare risicogroep, dan kunnen we u op locatie ontvangen, maar houdt u hierbij strikt aan onderstaande regels:

·      Kom niet eerder dan 5 minuten vóór uw afspraak

·      Kom (zoveel mogelijk) alleen

·      Als u met de auto komt, wacht u dan in de auto. U wordt daar opgehaald.

·      Als u met de fiets of het openbaar vervoer komt, kunt u bij goed weer buiten wachten, bij slecht weer kunt u wachten in de aangepaste wachtkamer.

·      Daar waar mogelijk vindt de sessie buiten plaats tijdens een wandeling over het landgoed of op gecreëerde buitenzitjes.

·      Houd te allen tijde 1.5 meter afstand

·      Bij binnenkomst vragen we u uw handen te reinigen met handgel

·      Neem uw eigen flesje drinken mee, want er is geen koffie of thee aanwezig

·      Geen handen schudden

·      Vervolgafspraken kunnen telefonisch worden gemaakt tussen 8:30 uur - 12:00 uur, niet aan de balie

·      Check altijd vóór uw afspraak onze website site of face-to-face-afspraken door kunnen gaan

·      Groepsbehandelingen starten weer na de zomervakantie

 

Aanvullende maatregelen voor lichaamsgerichte therapie:

·      Breng twee eigen badhanddoeken mee

·      Draag geen sieraden

·      Overige maatregelen volgen zo spoedig mogelijk

 

Veiligheid en gezondheid voorop!

Nogmaals, veiligheid en gezondheid voor een ieder staan te allen tijde voorop! Om de face-to-face gesprekken mogelijk te maken is het belangrijk dat iedereen zich hiervan bewust is en meewerkt door zich te houden aan de restricties. Check altijd de website voorafgaand aan uw afspraak. Via deze weg houden we u op de hoogte van de maatregelen of eventuele versoepeling.