Zorg gaat door tijdens het coronavirus

27 maart 2020

Het Behouden Huys heeft, gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus, een aantal maatregelen moeten treffen. Hier leest u welke maatregelen dat zijn en hoe wij zorgen voor continuïteit van zorg aan cliënten. 

Uw veiligheid en gezondheid en dat van onze collega's staat voorop. We hebben om deze reden besloten om vanaf maandag 16 maart 2020 tijdelijk geen clienten meer te ontvangen in Haren, Delfzijl, Emmen, Heerenveen en Hoogeveen. Alle afspraken worden tot 1 JUNI 2020 omgezet in een telefonische behandelsessie. Waar mogelijk kan gebruik worden gemaakt van  beeldbellen. Naast de behandelsessies kunnen ook intakegesprekken op deze manier doorgang vinden! Aanmelden of doorverwijzen voor psychologische zorg bij kanker blijft mogelijk. We vinden het belangrijk dat psychologische zorg bij kanker gewoon door kan gaan, zeker nu!

 

Behandelsessies en intakes gaan gewoon door op afstand

Zoals eerder vermeld kunnen vrijwel alle behandelsessies telefonisch of via beeldbellen doorgang vinden. Ook de geplande intakes kunnen op deze manier doorgaan en we zullen ook nieuwe intakes plannen op deze manier, zolang dat nodig is. We hebben de afgelopen week hard gewerkt om het beeldbellen mogeijk te maken. Beeldbellen is een veilige manier om online contact te hebben met een therapeut. Alle therapeuten bieden de mogelijkheid van beeldbellen. Cliënten ontvangen vóór de geplande afspraak een e-mail van hun therapeut met instructies. Als beeldbellen niet mogelijk is, is de afspraak telefonisch (zonder beeld).

Hier hebben we de instructies voor het beeldbellen voor u op een rijtje gezet

 

Het Behouden Huys volgt de richtlijn van het RIVM bij de aanpak van het coronavirus. Zodra behandelingen weer op de verschillende locaties kunnen plaatsvinden informeren we u hierover. Via onze website houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom het coronavirus en eventuele nieuwe maatregelen.


Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat, zij helpen u graag.