Beeldende therapie voor kinderen

Ziekte, rouw of verlies kan een grote impact hebben op uw kind. Veel kinderen vinden het moeilijk om hun emoties onder woorden te brengen. Zij uiten hun belevingen en gevoelens makkelijker door creativiteit, spel en fantasie. Beeldende therapie helpt kinderen om hun emoties uit te drukken door middel van tekenen, schilderen, kleien of het bewerken van materialen. Het is een ervaringsgerichte therapie die hen kan helpen aan hun eigen hulpvraag te werken, zonder dat ze in woorden moeten uitleggen wat er aan de hand is.

Bij kinderen kunnen heftige emoties leiden tot lichamelijke of psychische klachten, die afwijkend gedrag als gevolg kunnen hebben. Het op creatieve wijze uiten van deze emoties heeft vaak een positieve uitwerking. Daarnaast kan het werken in een groep met leeftijdsgenoten die te maken hebben met dezelfde onderwerpen, steunend werken door de herkenning en het leren van elkaar. De focus van de therapie ligt op het aanboren van de eigen kracht. De taak van de therapeut is om deze aan de oppervlakte te krijgen.

WERKWIJZE

Beeldende therapie wordt gegeven in groepen van maximaal 5 kinderen. Er wordt gewerkt met verschillende materialen. De therapeut begeleidt de kinderen in hun creatieve proces. De therapie bestaat uit vijf sessies op de woensdagmiddag en een individueel kennismakingsgesprek voorafgaand aan de therapie. De sessies vinden om de twee weken plaats. Er zijn twee verschillende groepen voor de leeftijd van 6 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12. jaar.

KLACHTEN

Emoties kunnen zich bij kinderen op verschillende manieren manifesteren. De volgende symptomen kunnen er op wijzen dat uw kind ergens mee zit:
• concentratieproblemen
• slaapproblemen
• afwijkend gedrag
• agressie
• lichamelijke klachten (buikpijn of hoofdpijn)
• stemmingsklachten
• angst
• somberheid

BEELDEND THERAPEUT: PAUL LA POUTRÉ

“Vanuit mijn opleiding creatieve therapie aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden heb ik stage gelopen bij Het Behouden Huys. Na mijn stage wilde ik graag blijven werken als beeldend therapeut voor kinderen die zelf of binnen hun gezin te maken hebben met kanker, verlies, ziekte of rouw. Ik help hen om te focussen op hun eigen innerlijke kracht en daar gebruik van te maken.”
Meer informatie over Paul La Poutré

HET BEHOUDEN HUYS

Het Behouden Huys is een psycho-oncologisch centrum. Het centrum biedt
kankerpatienten en hun naasten professionele en betrokken begeleiding bij de
verwerking van de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van hun ziekte. Er is begeleiding mogelijk voor iedereen, ongeacht de leeftijd, ziektefase, prognose of het stadium van het ziekteproces.
Meer informatie over Het Behouden Huys

MEER INFORMATIE & AANMELDEN

Wilt u meer informatie over beeldende therapie voor kinderen of wilt u een afspraak maken voor een intakegesprek? Neem dan contact op met het secretariaat via (050) 406 2400 of info@behoudenhuys.nl.

Download de folder

Zie ook Beeldende therapie voor jongeren